$7.90

Chestnut Pork Collar Shabu Shabu Packet 200g

GOCHI-SO SHOKUDO

Size: 200G
Product Code: 5080746